Who Rules The World เทียบท้าปฐพี ซับไทย ตอน1-40(จบ)

19 เมษายน 2565

Who Rules The World เทียบท้าปฐพี

Who Rules The World  ท่ามกลางความเสื่อมถอยของราชวงศ์อันยิ่งใหญ่ ขั้วอำนาจทั้งหลายเกิดการแบ่งแยก อ๋องแห่งแว่นแคว้นต่างๆ พากันลุกขึ้นมาช่วงชิงอำนาจ เพื่อชิงตำแหน่งผู้ครองใต้หล้า จนเกิดไฟสงครามกระจายไปทุกหย่อมหญ้า ชาวประชาเดือดร้อนแสนสาหัส
ระหว่างนี้ในยุทธภพได้ปรากฏยอดยุทธ์ชายหนึ่งหญิงหนึ่งขึ้นมา หนึ่งคือ เฮยเฟิงซี (รับบทโดย หยางหยาง) จอมยุทธผู้หล่อเหลาสง่างามไร้ผู้ใดเปรียบ กับ อีกหนึ่ง ไป๋เฟิงซี (รับบทโดย เจ้าลู่ซือ) จอมยุทธ์หญิงผู้งดงามมากความสามารถ ทั้งคู่ใช้ฉายาร่วมกัน นามว่า “ไป๋เฟิงเฮยซี” 

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.1

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.2

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.3

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.4

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.5

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.6

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.7

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.8

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.9

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.10

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.11

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.12

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.13

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.14

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.15

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.16

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.17

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.18

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.19

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.20

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.21

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.22

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.23

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.24

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.25

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.26

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.27

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.28

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.29

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.30

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.31

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.32

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.33

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.34

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.35

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.36

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.37

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.38

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.39

Who Rules The World (2022) เทียบท้าปฐพี ซับไทย EP.40 จบ