What We Do in the Shadows Season 1 ซับไทย EP.1-9

What We Do in the Shadows Season 1 ซับไทย EP.1-9

เรื่องย่อ : เรื่องราวชีวิตประจำวัน(หรือชีวิตประจำคืนซะมากกว่า)ของสามแวมไพร์ที่ใช้ชีวิตด้วยกันมากว่าร้อยปีบนเกาะสแตเทนนิวยอร์กและแล้วคืนหนึ่งดาร์กลอร์ดและเหล่าสภาชั้นสูงก็มาเยี่ยมเยียนพวกเขาเพื่อย้ำภารกิจที่ส่งพวกเขามาเพื่อให้เหล่าแวมไพร์ได้ครองโลกใหม่นี้

What We Do in the Shadows Season 1 ซับไทย | Ep.1

What We Do in the Shadows Season 1 ซับไทย | Ep.2

What We Do in the Shadows Season 1 ซับไทย | Ep.3

What We Do in the Shadows Season 1 ซับไทย | Ep.4

What We Do in the Shadows Season 1 ซับไทย | Ep.5

What We Do in the Shadows Season 1 ซับไทย | Ep.6

What We Do in the Shadows Season 1 ซับไทย | Ep.7

What We Do in the Shadows Season 1 ซับไทย | Ep.8

What We Do in the Shadows Season 1 ซับไทย | Ep.9 (กำลังแปล)