Weaving a Tale of Love 2022 ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย Ep.1-40 จบ

17 กรกฎาคม 2565

Weaving a Tale of Love 2021

Weaving a Tale of Love 2022 ตำนานรักช่างภูษา  ในรัชสมัยของจักรพรรดิไท่จง (627-649) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งยุคแห่งความรุ่งเรืองในการปกครองประเทศ อันซื่อ อดีตช่างปักผ้าอันดับหนึ่งในยุคนั้น วันหนึ่งเมื่อเธอตกอยู่ในอันตราย และคุมขัง  เธอฝากลูกสาวตัวน้อยของเธอ หลิวหลี (รับบทโดย กู่ลี่นาจา) ให้กับเพื่อนเก่าในวัง  หลิวหลี เติบโตขึ้นมา และยังสืบทอดพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมของแม่ในการทำเสื้อผ้า  และหลังจากที่เธอตกหลุมพรางจากบรรดาผู้ที่อิจฉาเธอ ต่อมา หลิวหลี ได้ปลอมตัวโดยใช้ชื่อใหม่ว่า หมอเสี่ยวโต้วจือ เพื่อคอยสืบหาความจริง และล้างมลทินเกี่ยวกับคดีของแม่ของเธอ ทำให้ได้พบกับ เผยสิงเจี่ยน (รับบทโดย สวีเว่ยโจว)  บัณฑิตนักรบผู้มีวิสัยทัศน์แน่วแน่ ต้องการที่จะปฎิรูปแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรือง ผู้ซึ่งมีความสามารถพิเศษ และช่วยให้เธอรอดพ้นจากอันตราย

Weaving a Tale of Love 2021 ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย Ep1

Weaving a Tale of Love 2021 ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย Ep2

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.3

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.4

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.5

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.6

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.7

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.8

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.9

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.10

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.11

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.12

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.13

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.14

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.15

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.16

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.17

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.18

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.19

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.20

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.21

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.22

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.23

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.24

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.25

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.26

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.27

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.28

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.29

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.30

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.31

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.32

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.33

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.34

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.35

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.36

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.37

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.38

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.39

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.40 จบ