The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.1-EP.28

17 กรกฎาคม 2565

The Stories of Lion Rock Spirit (2022)

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ได้รู้จักเพื่อนที่ดีของเขา Li Gaoshan และ Lao Jin ที่ Like You Tea Restaurant และพยายามดิ้นรนไปด้วยกัน Zhen Qianmei แม่บ้านสไตล์ฮ่องกงแสนสวย Liang Huan ผู้อพยพใหม่จากกวางตุ้ง และ Xia Lei เด็กผู้หญิงจากปักกิ่ง พบกันที่ฮ่องกงและพักที่นี่ด้วยกันในขณะที่ทำให้ชีวิตของกันและกันสดใส ตัวละครเล็กๆ เหล่านี้และครอบครัวของพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย รวมถึงการกลับมาของฮ่องกงไปยังประเทศจีน วิกฤตการณ์ทางการเงิน การประมูลที่ประสบความสำเร็จสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2008

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.1

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.2

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.3

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.4

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.5

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.6

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.7

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.8

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.9

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.10

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.11

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.12

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.13

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.14

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.15

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.16

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.17

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.18

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.19

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.20

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.21

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.22

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.23

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.24

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.25

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.26

The Stories of Lion Rock Spirit (2022) ซับไทย ตอนที่ EP.27