The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.1-68(จบ)

3 ธันวาคม 2564

The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ หวังเชียน บุตรสาวตระกูลหวังผู้เพียบพร้อมและเป็นที่รักได้เรียนรู้ว่าตนเองเป็นเพียงเบี้ยในกระดานแห่งอำนาจของบิดา เมื่อถูกบังคับ ให้แต่งงานกับแม่ทัพใหญ่เซียวฉี เพื่อดึงอำนาจทหารมาไว้ในมือ จากท่านหญิงที่มีแต่คนเอาอกเอาใจ กลับต้องไปเผชิญความยากลำบากต่าง ๆ ทั้งถูกลักพาตัว ทรยศหักหลัง เสี่ยงตาย เรื่องราวความรักของเซียวฉีและหวังเชียนเกิดขึ้นพร้อมกับที่ทั้งสองต้องหาทางออกจากวังวนของการแก่งแย่งชิงอำนาจ

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.1

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.2

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.3

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.4

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.5

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.6

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.7

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.8

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.9

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.10

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.11

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.12

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.13

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.14

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.15

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.16

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.17

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.18

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.19

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.20

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.21

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.22

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.23

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.24

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.25

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.26

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.27

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.28

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.29

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.30

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.31

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.32

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.33

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.34

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.35

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.36

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.37

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.38

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.39

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.40

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.41

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.42

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.43

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.44

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.45

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.46

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.47

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.48

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.49

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.50

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.51

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.52

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.53

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.54

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.55

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.56

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.57

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.58

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.59

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.60

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.61

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.62

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.63

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.64

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.65

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.66

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.67

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.68 จบ