The Oath of Love 2022 คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย Ep.1-32 (จบ)

17 มีนาคม 2565

The Oath of Love 2022 คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก

 

The Oath of Love 2022  คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก หยางซี รับบทเป็น หลินจือเสี่ยว นักเล่นเชลโลที่มีความสามารถ ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาจากวิทยาลัย ในขณะที่อนาคตของ หลินจือเสี่ยว กำลังจะเริ่มต้น พ่อของเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง หลินจือเสี่ยว เคยเป็นลูกสาวผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่าง รวมถึงงานในฝันของเธอกับบริษัทใหญ่นอกบ้านเกิดและความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนคนปัจจุบันเพื่อดูแลเขา

The Oath of Love 2022 คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย Ep.1

The Oath of Love 2022 คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย Ep.2

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.3

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.4

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.5

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.6

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.7

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.8

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.9

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.10

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.11

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.12

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.13

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.14

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.15

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.16

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.17

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.18

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.19

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.20

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.21

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.22

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.23

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.24

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.25

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.26

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.27

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.28

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.29

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.30

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.31

The Oath of Love (2022) คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ซับไทย EP.32 จบ