The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย Ep.1-31

7 เมษายน 2565

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ

 

The Lady in Butchers House (2022) แม้ว่า Xu Qing Jia จะเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุยังน้อย แต่เขาก็ยังเรียนหนักและกลายเป็นคนที่เก่งที่สุดในชั้นเรียน เขาแต่งงานกับหู เจียว ลูกสาวของครอบครัวคนขายเนื้อ หูเจียวไม่รู้วิธีอ่านและเขียน แต่เธอมีบุคลิกร่าเริงและมองโลกในแง่ดี ดูแลทุกอย่างอย่างมีระเบียบ Xu Qing Jia อุทิศตนเพื่อรับใช้ประชาชนและเดินหน้าการปฏิรูปในฐานะเจ้าเมือง เรื่องราวของพวกเขาเผยแผ่ในราชวงศ์ซ่งเหนือขณะที่พวกเขาทำงานร่วมกันด้วยความรัก การแต่งงาน และการช่วยเหลือผู้คนในการเอาชนะข้าราชการที่ทุจริต

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.1

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.2

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.3

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.4

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.5

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.6

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.7

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.8

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.9

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.10

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.11

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.12

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.13

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.14

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.15

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.16

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.17

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.18

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.19

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.20

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.21

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.22

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.23

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.24

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.25

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.26

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.27

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.28

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.29

The Lady in Butchers House (2022) หูเจียวยอดดวงใจ ซับไทย EP.30