The Journalist คนข่าวเข้ม พากย์ไทย Ep.1-6 (จบ)

7 พฤษภาคม 2565

The Journalist คนข่าวเข้ม

เรื่องย่อ : ซีรี่ย์ญี่ปุ่น The Journalist คนข่าวเข้ม  นักข่าวผู้อุทิศตนมุ่งมั่นตามหาความจริงเกี่ยวกับข่าวฉาวเรื่องทุจริตของรัฐบาล แม้ว่าศัตรูผู้ทรงอิทธิพลจะพยายามโจมตีและต่อต้านการนำเสนอข่าว

The Journalist คนข่าวเข้ม พากย์ไทย EP.1

The Journalist คนข่าวเข้ม พากย์ไทย EP.2

The Journalist คนข่าวเข้ม พากย์ไทย EP.3

The Journalist คนข่าวเข้ม พากย์ไทย EP.4

The Journalist คนข่าวเข้ม พากย์ไทย EP.5

The Journalist คนข่าวเข้ม พากย์ไทย EP.6