The Enemy Within Season 1 ซับไทย EP.1-12 (จบ)

The Enemy Within Season 1 ซับไทย EP.1-12 (จบ)

เรื่องย่อ : สงครามก่อการร้ายคุกคามหน่วยงานซีไอเอ คีตันและหน่วยโคอินเทลต้องระบุตำแหน่งเป้าหมายของการโจมตีภายในประเทศให้ได้ ก่อนที่กลุ่มชิกอรินจะโจมตีและฆ่าผู้บริสุทธิ์ตายเป็นเบือ เชเฟิร์ดจึงต้องโน้มน้าวคีตันให้ปล่อยตัวเธอไป…

The Enemy Within Season 1 ซับไทย | Ep.1

The Enemy Within Season 1 ซับไทย | Ep.2

The Enemy Within Season 1 ซับไทย | Ep.3

The Enemy Within Season 1 ซับไทย | Ep.4

The Enemy Within Season 1 ซับไทย | Ep.5

The Enemy Within Season 1 ซับไทย | Ep.6

The Enemy Within Season 1 ซับไทย | Ep.7

The Enemy Within Season 1 ซับไทย | Ep.8

The Enemy Within Season 1 ซับไทย | Ep.9

The Enemy Within Season 1 ซับไทย | Ep.10

The Enemy Within Season 1 ซับไทย | Ep.11

The Enemy Within Season 1 ซับไทย | Ep.12