The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.1-16 (จบ)

25 มกราคม 2565

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ   ในโลกอนาคตอันใกล้ที่บิดเบี้ยว ผู้พิพากษาบุคลิกยากหยั่งถึงอย่างเขาขอลงทัณฑ์ชนชั้นนำด้วยความยุติธรรมนิยามเฉพาะตัว ในการพิจารณาคดีที่ถ่ายทอดสดให้ประชาชนร่วมลงคะแนนตัดสิน

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.1

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.2

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.3

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.4

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.5

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.6

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.7

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.8

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.9

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.10

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.11

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.12

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.13

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.14

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.15

The Devil Judge ผู้พิพากษาปีศาจ พากย์ไทย Ep.16 (จบ)