คำค้น: TIME FLIES AND YOU ARE HERE (2021) ดุจฝันบันดาลใจ