Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย ตอน 1-22 จบ

24 สิงหาคม 2564

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย อ้ายจิ่งชู ในวัยรุ่นบังเอิญได้รับจดหมายรักที่เจิงหลี่ เขียนให้กับรักแรกอวี๋อี้ ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจึงเริ่มขึ้นจากนี้ การติดต่อและเจอกันในแต่ละครั้ง ทำให้พวกเขาพัฒนาความสัมพันธ์จากคนแปลกหน้าไปจนถึงโทรศัพท์กัน จากฐานะหมอกับผู้ป่วยไปจนถึงคนรัก หัวใจโดดเดี่ยวสองดวงที่ต้องการความรักเข้าใกล้กันและเยียวยากันจนหายดี…เครดิตseriesvg.com

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.1

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.2

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.3

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.4

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.5

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.6

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.7

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.8

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.9

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.10

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.11

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.12

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.13

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.14

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.15

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.16

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.17

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.18

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.19

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.20

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.21

Sweet Teeth (2021) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น ซับไทย Ep.22 End