Stay Close (2021) ซ่อน พากย์ไทย Ep.1-8 จบ

7 มกราคม 2565

Stay Close (2021) ซ่อน

Stay Close (2021) ซ่อน  คาร์ลตัน ฟลินน์หายตัวไปในคืนเดียวกับที่สจ๊วตกรีนหายตัวไปเมื่อ 17 ปีก่อน ชีวิตที่เคยสงบสุขของผู้คนรอบข้างชายทั้งสองคน จึงเริ่มสั่นคลอน

Stay Close (2021) ซ่อน พากย์ไทย EP.1

Stay Close (2021) ซ่อน พากย์ไทย EP.2

Stay Close (2021) ซ่อน พากย์ไทย EP.3

Stay Close (2021) ซ่อน พากย์ไทย EP.4

Stay Close (2021) ซ่อน พากย์ไทย EP.5

Stay Close (2021) ซ่อน พากย์ไทย EP.6

Stay Close (2021) ซ่อน พากย์ไทย EP.7

Stay Close (2021) ซ่อน พากย์ไทย EP.8 End