Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก ซับไทย Ep.1-13

28 มีนาคม 2565

Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก

Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก  ลู่เซินประธานบริษัทเทคโนโลยีอัจฉริยะชั้นนำแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีอาการแพ้อย่างรุนแรงจึงต้องอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ห่างไกลจากผู้คน และมีต้นส้มที่พ่อและแม่ได้ปลูกร่วมกันกับเขาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ วันหนึ่งหยางซ่านซ่าน ที่แกล้งปลอมเป็นหุ่นยนต์เข้ามาในชีวิตของเขา ทั้งสองได้ตกหลุมรักกัน กลายเป็นความรักหวานอมเปรี้ยวเหมือนรสส้ม

Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก ซับไทย EP.1

Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก ซับไทย EP.2

Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก ซับไทย EP.3

Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก ซับไทย EP.4

Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก ซับไทย EP.5

Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก ซับไทย EP.6

Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก ซับไทย EP.7

Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก ซับไทย EP.8

Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก ซับไทย EP.9

Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก ซับไทย EP.10

A Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก ซับไทย EP.11

A Robot In The Orange Garden สวัสดี โรบอตที่รัก ซับไทย EP.12