River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.1-40 จบ

24 สิงหาคม 2564

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย ในช่วงเวลาแห่งความเกลียดชังและความสิ้นหวัง คำพูดกลายเป็นดั่งดาบที่ทำร้ายซึ่งกันและกัน ในท้ายที่สุด ดาบเหล่านั้นก็จะหันคมไปทำร้ายผู้ทิ่มแทงเอง ในโลกแห่งความจริงอันโหดร้าย เรื่องราวของแผ่นดินอันยิ่งใหญ่โคกูรยอ และเจ้าหญิงพยองกัง ธิดาองค์โตแห่งกษัตริย์องค์ที่ 25 พระเจ้าพยองวอน เจ้าหญิงพยองกังเกิดในสายเลือดของราชวงศ์ แต่กลับเติบโตมาเยี่ยงสามัญชน แม้ว่าจะมีศัตรูมากมายที่หมายจะเอาชีวิต เจ้าหญิงพยองกังก็ไม่เคยยอมให้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ท่ามกลางความวุ่นวายและสงครามทางการเมืองต่าง ๆ เธอก็ยังยืนหยัดปกป้องบุคคลผู้เป็นที่รักและบ้านเกิดเมืองนอนของตน เครดิต Tvseriesclub​

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.1

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.2

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.3

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.4

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.5

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.6

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.7

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.8

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.9

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.10

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.11

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.12

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.13

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.14

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.15

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.16

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.17

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.18

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.19

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.20

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.21

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.22

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.23

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.24

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.25

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.26

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.27

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.28

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.29

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.30

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.31

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.32

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.33

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.34

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.35

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.36

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.37

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.38

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.39

River Where the Moon Rises ลำนำจันทร์ฉาย พากย์ไทย Ep.40