My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 1-19 (จบ)

10 กันยายน 2564

My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน

My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน    วันฟ้าใหม่ หรือแป้ง (เก้า สุภัสสรา) ที่ต้องเข้าไปอยู่บ้านของอาทิตย์ (หมาก ปริญ) หลังสูญเสียพ่อแม่ หนทางที่เธอจะได้อยู่ในบ้านนี้ต่อก็คือต้องจับอาทิตย์ให้ได้ แต่ใครจะรู้ว่าการเข้าหาอาทิตย์ในครั้งนั้นทำให้เขารถคว่ำเกือบตาย อาทิตย์เกลียดแป้งเข้าไส้ ทำให้แป้งถูกแยกไปเรียนที่กรุงเทพถึงหกปี จนถึงวันที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง …หากคิดว่าเวลาจะเยียวยาความเกลียดได้…แต่ก็คงไม่ใช่กับอาทิตย์ เพราะไม่ใช่แค่เกลียดเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมคือเกลียดกว่าเดิมอีก แต่เมื่อต้องทำตามสัญญาสุดท้ายของพ่ออาทิตย์ และแป้งก็ต้องอดทนมันให้ได้ ติดตามชมละคร ตราบฟ้ามีตะวัน

[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]