Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย Ep.1-24(จบ)

1 เมษายน 2565

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น  เล่าเรื่องราว ป๋อเหยี่ยน เทพสวรรค์ ที่อยู่มานานเป็นเวลานับหมื่นปี เนื่องจากบนโลกมนุษย์ประสบปัญหายุ่งเหยิงเรื่องการครองคู่ เพราะผลจากการกระทำของเขาทำให้เขาถูกลงโทษโดยการจุติลงไปอยู่บนโลกมนุษย์ และการลงไปของเขาได้ไปพบกับ ซ่างกวนหย่า หญิงสาวที่ร่าเริงเธอเป็นแม่สื่อด้านความรักทำให้หนุ่มสาวได้คู่ครองกันอย่างมีความสุขมาโดยตลอด แต่จุดๆหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหายุ่งเหยิงด้านความรักทำให้คนในเมืองเริ่มครองตัวเป็นโสดกันทั่วเมือง

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.1

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.2

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.3

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.4

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.5

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.6

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.7

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.8

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.9

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.10

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.11

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.12

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.13

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.14

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.15

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.16

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.17

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.18

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.19

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.20

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.21

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.22

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.23

Ms. Cupid in Love (2022) ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น พากย์ไทย EP.24 จบ