Moonshine ซับไทย Ep.1-16(จบ)

21 ธันวาคม 2564

Moonshine ซับไทย

Moonshine ในยุคที่สุราเป็นเรื่องต้องห้าม เรื่องราวความรักระหว่างคนต้มเหล้าเถื่อนและผู้ตรวจการได้เริ่มต้นขึ้น นัมยองเป็นผู้ตรวจการมืออาชีพจากสำนักผู้ตรวจการ เขาออกจากบ้านเกิดเพื่อเกียรติของครอบครัว มีหน้าที่ควบคุมการผลิตสุราผิดกฎหมาย ยองเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีผู้ซึ่งมีบุคลิกภาพเช่นต้นไผ่ เขาเป็นคนรักความยุติธรรมและให้ค่ากับคุณธรรมและความซื่อสัตย์เป็นที่สุด ขณะเดียวกัน โรซอเป็นลูกสาวของตระกูลผู้ดียากจน ทำให้ไม่มีทางเลือกจนต้องทำสุราผิดกฎหมายขายเพื่อจ่ายหนี้ของครอบครัว แม้รูปลักษณ์จะสมเป็นผู้ดี แต่โรซอก็ยินดีทำทุกอย่างเพื่อแลกกับเงิน ทั้งสองคนจากภูมิหลังที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงต้องมาอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน ชีวิตเพื่อนร่วมบ้านที่วุ่นวายจึงเริ่มขึ้น วิกฤตที่คาดไม่ถึงครั้งนี้จะก่อให้เกิดอะไรขึ้นกันแน่

Moonshine ซับไทย EP.1

Moonshine ซับไทย EP.2

Moonshine ซับไทย EP.3

Moonshine ซับไทย EP.4

Moonshine ซับไทย EP.5

Moonshine ซับไทย EP.6

Moonshine ซับไทย EP.7

Moonshine ซับไทย EP.8

Moonshine ซับไทย EP.9

Moonshine ซับไทย EP.10

Moonshine ซับไทย EP.11

Moonshine ซับไทย EP.12

Moonshine ซับไทย EP.13

Moonshine ซับไทย EP.14

Moonshine ซับไทย EP.15

Moonshine ซับไทย EP.16 (จบ)