La Casa De Papel (Money Heist) ทรชนคนปล้นโลก Season 2 ซับไทย EP.1-9 (จบ)

La Casa De Papel (Money Heist) ทรชนคนปล้นโลก Season 2 ซับไทย EP.1-9 (จบ)

เรื่องย่อ : ศาสตราจารย์ชวนหัวขโมยสาวและอาชญากรอีกเจ็ดคนให้ร่วมปฏิบัติการโจรกรรมซึ่งมุ่งเป้าไปที่โรงกษาปณ์ของสเปน

La Casa De Papel ทรชนคนปล้นโลก Season 2 ซับไทย | Ep.1

La Casa De Papel ทรชนคนปล้นโลก Season 2 ซับไทย | Ep.2

La Casa De Papel ทรชนคนปล้นโลก Season 2 ซับไทย | Ep.3

La Casa De Papel ทรชนคนปล้นโลก Season 2 ซับไทย | Ep.4

La Casa De Papel ทรชนคนปล้นโลก Season 2 ซับไทย | Ep.5

La Casa De Papel ทรชนคนปล้นโลก Season 2 ซับไทย | Ep.6

La Casa De Papel ทรชนคนปล้นโลก Season 2 ซับไทย | Ep.7

La Casa De Papel ทรชนคนปล้นโลก Season 2 ซับไทย | Ep.8

La Casa De Papel ทรชนคนปล้นโลก Season 2 ซับไทย | Ep.9