La Brea Season 1 (2021) ซับไทย Ep.1-10 จบ

17 มกราคม 2565

La Brea Season 1 (2021)

La Brea Season 1 (2021)    ขณะเดียวกัน ผู้คนที่เหลือบนโลกต่างก็พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นครอบครัวหนึ่งที่ถูกแยกจากกันเพราะภัยพิบัติครั้งนี้จะต้องไขความลับของเหตุการณ์ปริศนานี้ให้ได้เพื่อให้ทั้งครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าอีกครั้ง

La Brea Season 1 (2021) ซับไทย EP.1

La Brea Season 1 (2021) ซับไทย EP.2

La Brea Season 1 (2021) ซับไทย EP.3

La Brea Season 1 (2021) ซับไทย EP.4

La Brea Season 1 (2021) ซับไทย EP.5

La Brea Season 1 (2021) ซับไทย EP.6

La Brea Season 1 (2021) ซับไทย EP.7

La Brea Season 1 (2021) ซับไทย EP.8

La Brea Season 1 (2021) ซับไทย EP.9

La Brea Season 1 (2021) ซับไทย EP.10 End