If You Wish Upon Me ซับไทย Ep.1

17 กรกฎาคม 2565

If You Wish Upon Me ซับไทย

If You Wish Upon Me พยาบาลที่โรงพยาบาลบ้านพักคนชรา ซอ ยอนจู หนึ่งในไอคอนของสุขภาพ ความมีชีวิตชีวา และความมีชีวิตชีวา เป็นคนที่สดใสและเปล่งประกายที่สุดในโรงพยาบาลบ้านพักคนชรา คนที่สัญญาว่าจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อส่งความหวังจนถึงจุดจบให้กับผู้ที่อยู่ในบั้นปลายชีวิต

If You Wish Upon Me ซับไทย Ep.1  ( ออนแอร์ 10 สิงหาคม )