IDOL The Coup ซับไทย Ep.1-11

29 ตุลาคม 2564

IDOL The Coup

IDOL The Coup  เล่าเรื่องสุดท้ายของ “ไอดอลที่ถึงวาระ” ที่ต้องการ “ความสำเร็จ” เพียงครั้งเดียวเพื่อไม่ให้ “ยุบ” เรื่องราวของคนหนุ่มสาวที่ละทิ้งความฝันอย่างมั่นใจในขณะที่พวกเขาเติบโตผ่านความล้มเหลวและก้าวไปสู่เป้าหมายใหม่อย่างกล้าหาญ Kim Je Na เป็นสมาชิกของ Cotton Candy มา 6 ปีแล้ว ชาแจฮยอกเป็น CEO ของบริษัทบันเทิงที่ดูแล Cotton Candy ซอจีฮันเป็นสมาชิกของกลุ่มไอดอลยอดนิยม Mas ซึ่งเป็นบริษัทบันเทิงเดียวกันกับ Cotton Candy เพื่อไม่ให้ยุบกลุ่ม Cotton Candy ต้องการเพียงการโจมตีเพียงครั้งเดียว

IDOL The Coup ซับไทย Ep.1

IDOL The Coup ซับไทย Ep.2

IDOL The Coup ซับไทย Ep.3

IDOL The Coup ซับไทย Ep.4

IDOL The Coup ซับไทย Ep.5

IDOL The Coup ซับไทย Ep.6

IDOL The Coup ซับไทย Ep.7

IDOL The Coup ซับไทย Ep.8

IDOL The Coup ซับไทย Ep.9

IDOL The Coup ซับไทย Ep.10

IDOL: The Coup ซับไทย Ep.11