Honey, Don’t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย Ep.1-22

24 สิงหาคม 2564

Honey, Don’t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2

Honey, Don’t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2    เดิมทีเย่เสี่ยวถางเศรษฐีนีอันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงมีความรักกับมู่จิ่นเหยียนคุณชายตระกูลใหญ่ แต่ไม่ว่าอย่างไรทายาทของตระกูลจู้โหยวและโมกู่ซู่นั้นก็ต้องถูกชะตากำหนดให้ต้องเป็นศัตรูกัน เพื่อแปรเปลี่ยนโชคชะตาในครั้งนี้ ทั้งสองจึงต้องร่วมมือกับหลิงจื่อหราน องค์ชายเก้าแห่งเมืองหลิงและองค์หญิงเยว่โยวเอ๋อร์แห่งเมืองเยว่เพื่อตามล่าหาสมบัติ การผจญภัยในครั้งนี้จึงช่วยทำให้พวกเขาเติบโตและหลอมรวมความรักของพวกเขาขึ้นมา เครดิต , ขอบคุณเรื่องย่อจาก https://www.kserietv.com/, ขอบคุณแหล่งที่มาจาก seriesvg

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 1

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 2

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 3

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 4

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 5

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 6

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 7

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 8

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 9

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 10

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 11

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 12

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 13

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 14

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 15

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 16

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 17

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 18

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 19

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 20

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 21

Honey Don t Run Away 2 (2021) คุณชายฟ้าประทาน 2 ซับไทย EP 22