Hi DuLaLa ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.1-40(จบ)

26 พฤศจิกายน 2564

Hi DuLaLa ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย

Hi DuLaLa ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย ละครเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากตอนสุดท้ายของนิยายชุด “ตู้ลาลา” บอกเล่าเรื่องราวของตู้ลาลากับหวังเหว่ย์ที่เริ่มต่อสู้จากสองทาง ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน หลังจากพวกเขาก้าวเข้าสู่ชีวิตการแต่งงาน

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.1

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.2

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.3

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.4

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.5

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.6

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.7

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.8

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.9

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.10

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.11

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.12

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.13

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.14

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.15

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.16

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.17

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.18

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.19

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.20

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.21

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.22

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.23

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.24

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.25

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.26

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.27

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.28

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.29

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.30

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.31

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.32

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.33

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.34

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.35

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.36

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.37

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.38

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.39

ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา พากย์ไทย Ep.40 จบ