Fall In Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 1-16

23 สิงหาคม 2566

Fall In Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง

Fall In Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง เรื่องราว หลินวันวันหัวหน้าน้อยแห่งค่ายอวิ๋นลู่ถูกหัวหน้าค่ายชราดูแลอย่างเข้มงวดตั้งแต่เด็ก รู้สึกไม่ชอบใจผู้ชาย ปฏิเสธจะแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับค่ายอื่น รองหัวหน้าไม่พอใจมาก จึงไปแอบร่วมมือกับซ่งจิ่งอวี้แห่งค่ายชางหลันจะทำลายค่ายทิ้ง เพื่อจะช่วยค่ายไว้ หลินวันวันจึงได้เปิดกล่องลับที่หัวหน้าค่ายชราทิ้งไว้ให้

Fall In Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15