Fall in Love (2021) เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.1-36(จบ)

11 ธันวาคม 2564

Fall in Love (2021) เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย

Fall in Love (2021) เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย เรื่องราวของมู่ว่านชิง(นำแสดงโดยจางจิ้งอี๋) เธอกลับมายังบ้านเกิดเพื่อสืบหาการตายของพ่อแม่ โดยได้นายทหารหนุ่มทั้งสองคนเข้ามาช่วยเหลือคือถานเสวียนหลิน(นำแสดงโดยเฉินซิงซวี่) ผู้บัญชาการทหารคนใหม่และสวีกวงเหยา(นำแสดงโดยหลินเยี่ยนจวิ้น) เพื่อนรักของถานเสวียนหลิน เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไง และเธอจะสามารถตามหาความจริงได้หรือไม่

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.1

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.2

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.3

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.4

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.5

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.6

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.7

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.8

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.9

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.10

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.11

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.12

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.13

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.14

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.15

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.16

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.17

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.18

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.19

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.20

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.21

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.22

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.23

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.24

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.25

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.26

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.27

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.28

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.29

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.30

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.31

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.32

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.33

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.34

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.35

Fall in Love 2021 เพียงรักแรกพบ พากย์ไทย Ep.36 จบ