Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย Ep.1-16 (จบ)

8 เมษายน 2565

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิงเป็นคุณหนูตระกูลจวนเหลียนอ๋องที่มีชื่อเสียงแต่รงเอ๋อร์กับมีชื่อเสียงไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองว่า ไม่สมกับเป็นหญิงผู้ดีนิสัยรักความยุติธรรม ไม่มีใครกล้าแต่งงานด้วย ทำให้พ่อบ้านมีความเป็นกังวลพยายามให้หรงเอ๋อแต่งงานแต่ก็ล้มเหลวเพราะแผนล่มเสมอ จนวันหนึ่งหรงเอ๋อร์ได้พบกับหนุ่ม 2 คนที่รู้สึกชอบ แต่แล้วมีพระราชโองการให้หรงเอ๋อร์ต้องแต่งงานกับ หยิ่นซือเสิ้น แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาและมากความสามารถแห่งจิ้งอันที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน หรงเอ๋อร์พยายามหนีการแต่งงานแต่เพราะเป็นสมรสพระราชทานจึงไม่ง่ายนัก เดินไปทางเมืองเพื่อเปิดสำนักงานแม่สื่อทำเรื่องหย่าให้ตัวเอง หยิ่นซือเสิ้น ตามหาภรรยาตัวเองและได้ไปถึงเมืองที่หรงเอ๋อร์อยู่ก่อนที่จะพบกัน ความวุ่นวายเมื่อสำนักงานแม่สื่อที่หรงเอ๋อร์แอบอ้างเปิดจะโดนเปิดเผยความจริง มีหนุ่ม 2 คนได้เข้ามาช่วยเหลือและเข้าหาโดยเปิดสำนักพ่อสื่อในเมืองแต่แท้จริงแล้วพวกเขาเป็นใคร ในสองคนนี้เองอาจมีหนึ่งในนั้นเป็นสามีของเธอด้วยเช่นกัน

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.1

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.2

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.3

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.4

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.5

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.6

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.7

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.8

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.9

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.10

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.11

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.12

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.13

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.14

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.15

Decreed by Fate (2022) ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า ซับไทย EP.16 จบ