Chernobyl ซับไทย Ep. 1-5 จบ

30 มิถุนายน 2564

Chernobyl

Chernobyl   เดือนเมษายน ปี 1986 การระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่สหภาพโซเวียต กลายเป็นหนึ่งในภัยพิบัติร้ายแรงที่สุดที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์

[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]