Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล ซับไทย EP 1-6

8 ตุลาคม 2564

Yi Hua แพทย์หญิงชราพบกับ Ye Xiang ซึ่งได้รับบาดเจ็บและหมดสติโดยบังเอิญ ด้วยความเมตตากรุณาของแพทย์ Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาลเธอจึงพาเขากลับไปรักษา

Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล ซับไทย
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11

Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล EP 12