ซีรี่ย์ฝรั่ง Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.1-26 (จบ)

ซีรี่ย์ฝรั่ง Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย

ซีรี่ย์ฝรั่ง Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย

พลิกซากปมมรณะ ปี 4 เป็น series แนวสืบสวนเหมือน CSI โดยที่จุดเด่นของเรื่องนี้คือการสืบจากกระดูก ว่าผู้ตายเป็นใคร ตายเพราะอะไร และใครเป็นคนร้าย โดยที่ตัวเอก Dr. Temperance Brennan นั้นเพียงมองโครงกระดูก หรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็สามารถบอกได้ว่าเป็นชายหรือหญิง อายุประมาณเท่าไหร่ สืบจากกระดูกคะ

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.1

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.2

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.3

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.4

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.5

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.6

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.7

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.8

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.9

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.10

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.11

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.12

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.13

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.14

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.15

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.16

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.17

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.18

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.19

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.20

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.21

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.22

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.23

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.24

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.25

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 พากย์ไทย Ep.26

 

ดูซีรี่ย์ฝรั่งใหม่ๆก่อนใครต้องที่ us-series.com