ซีรีย์ฝรั่ง A.D. Kingdom and Empire Season 1 ซับไทย EP1 – EP12 [จบ]

A.D. Kingdom and Empire Season 1 ซับไทย

A.D. Kingdom and Empire Season 1  มหาปุโรหิตไคยาฟาสและผู้ว่าการไพลาตตรึงกางเขนพระเยซูโดยหวังที่จะฟื้นฟูความสงบในเมืองเยรูซาเลมให้กลับคืนมา หลังจากการตรึงกางเขนของพระเยซูคริสต์ เหล่าอัครสาวกของพระองค์อุทิศตัวเองเพื่อการเผยแพร่ข้อความคำสอนของพระองค์ ปีเตอร์และเหล่าสานุศิษย์ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่มืดมนและเสี่ยงทั้งเสรีภาพและชีวิตของพวกเขา

A.D. Kingdom and Empire Season 1 ซับไทย EP1

A.D. Kingdom and Empire Season 1 ซับไทย EP2

A.D. Kingdom and Empire Season 1 ซับไทย EP3

A.D. Kingdom and Empire Season 1 ซับไทย EP4

A.D. Kingdom and Empire Season 1 ซับไทย EP5

A.D. Kingdom and Empire Season 1 ซับไทย EP6

A.D. Kingdom and Empire Season 1 ซับไทย EP7

A.D. Kingdom and Empire Season 1 ซับไทย EP8

A.D. Kingdom and Empire Season 1 ซับไทย EP9

A.D. Kingdom and Empire Season 1 ซับไทย EP10

A.D. Kingdom and Empire Season 1 ซับไทย EP11

A.D. Kingdom and Empire Season 1 ซับไทย EP12